ANNONSØRINNHOLD FRA SEATRONIC

Gode grunner for å ha VHF om bord

VHF-radio er et langt tryggere kommunikasjonsverktøy enn mobiltelefon om noe skulle skje. Her er noen fordeler ved å ha VHF i båten.

Når du ønsker å ivareta din egen sikkerhet på sjøen har VHF noen unike fordeler fremfor mobiltelefon;

  • Med VHF er du alltid innenfor rekkevidde til andre skip eller kystradiostasjoner så lenge du oppholder deg langs kysten eller i kystnære farvann. Mobildekning forsvinner som oftest i kort avstand fra land.
  • Med VHF har du ved å kalle opp en kystradiostasjon tilgang til relevant kompetanse, både informasjon om vær og andre relevante maritime forhold der du befinner deg.
  • Ved personskade eller andre akutte helseproblemer kan du via kystradiostasjon på kort varsel få direkte tilgang til lege.
  • Du kan tilkalle assistanse - for eksempel en redningsskøyte.
  • Og sist, men ikke minst - du kan ved å trykke en enkelt knapp sende ut en nødmelding til alle stasjoner innenfor rekkevidde. Den automatiske nødmeldingen vil inneholde din posisjon og identitet.

Snakk med eksperter

Ingen har bedre utvalg av VHF-radioer enn Seatronic. De har over 30 ulike modeller med priser fra 1600 kroner. Utvalget er fra alle de ledende produsentene i verden. Seatronic vet hva som skal til for å få en vellykket installasjon.

Nettbutikk, telefon, epost og egen butikk i Moss

Seatronic har drevet med båtutstyr siden 1982, og de er i dag et ressurssenter for alle som skal forbedre og utstyre båten. Fra å være en spesialbedrift innen båtelektronikk, har sortimentet utviklet seg mye over tid og består i dag av mer enn 7000 varelinjer. I tillegg til alt av elektronikk og navigasjonsutstyr til båt, er også ankringsutstyr, strøm/lading, sikkerhetsutstyr, thrustere/styring og bysseutstyr viktige produktområder for Seatronic.

Foruten nettbutikk, er Seatronic tilgjengelig på telefon telefon og epost, og har åpen butikk i Moss. Deres mål med dette er å ha høy tilgjengelighet for kunden, og å være i stand til å yte bransjens beste service og support.

Seatronic leverer over hele landet.

Besøk Seatronic nettside med nettbutikk her: seatronic.no.

EKSPERT: Rolf Fossumstuen er en av Seatronics mange eksperter.
EKSPERT: Rolf Fossumstuen er en av Seatronics mange eksperter.