ANNONSØRINNHOLD FRA SEATRONIC

Nødpeilersendere gir trygghet - til havs og på land

Seatronic har bred erfaring med nødpeilesendere.

Satelittbasert nødpeilesender med GPS-posisjon tilpasset det globale SAR-systemet Cospas-Sarsat.
Satelittbasert nødpeilesender med GPS-posisjon tilpasset det globale SAR-systemet Cospas-Sarsat.
Ocean Signal PLB rescueME personlig nødpeilesender
Ocean Signal PLB rescueME personlig nødpeilesender

Som forhandler og importør av nødpeilesendere gjennom mange år har vi opparbeidet viktig kunnskap. Vi har levert mange hundre enheter til privatpersoner eller offentlige etater.

Sjekk vårt utvalg av nødpeilesendere her

En nødpeilesender er en viktig faktor for å skape trygghet. Det er viktig å være bevisst på at selv om man har dette utstyret må man alltid gjøre vanlige sikkerhetsvurderinger før turen. Pass på deg selv og andre. Dra aldri ut i dårlige forhold og ta ekstra sjanser "fordi du har nødpeilesender" ...

Viktige tilbakemeldinger

Utstyr som vi har solgt har vært i bruk i mange ulike nødsituasjoner både på lands og til havs. Hovedredningssentralene er flinke til å holde oss underrettet når en hendelse har oppstått, og når rapporter skrives i etterkant av dette. Batteriet på utstyr som har vært i bruk skal skiftes. Vi kommer derfor i kontakt med de som har erfart hvor viktig en nødpeilesender kan være. Vi har hatt mange gode samtaler i etterkant av redningsaksjoner.

De første nødpeilesenderne var basert på peilesignal sendt fra enheten. Dette ble sendt på 121,5Mhz, som er det signalet fly og helikoptre har mottager for å kunne peile.

Da det internasjonale Cospas-Sarsat satellittsystemet siden ble etablert, ble nødpeilere i tillegg utstyrt med sender/mottager for satellittsignaler på 406 Mhz. Nødpeileren kunne da bestemme sin egen posisjon ved hjelp av krysspeilinger fra satellitter og deretter sende nødmelding via satellitt til en landstasjon.

Raskere redning

Dagens generasjon nødpeilesendere har i tillegg intern GPS-mottaker. Det betyr at nødmelding med GPS-posisjon mottas mye raskere av bakkestasjonene. Posisjonene oppdateres fortløpende underveis i redningsaksjonen. Aller siste generasjon EPIRB har også AIS-sender integrert.

Både EPIRB- og PLB-enheter benytter Cospas-Sarsat-systemet, som er eiet og drevet i et interstatlig samarbeid med formål å optimalisere søk og redning.

I løpet av siste 10 år har det også kommet private konkurrenter til dette systemet. Det mest aktuelle alternativet er In Reach/Iridium-produktene, som nå selges av Garmin. Dette er systemer som i mindre grad brukes i maritim sammenheng i våre farvann, men i hovedsak benyttes av de som driver friluftsliv på land.

Besøk Seatronics nettside med nettbutikk her: seatronic.no.

Seatronic holder til utenfor Moss.
Seatronic holder til utenfor Moss.