ANNONSØRINNHOLD FRA ENGELSBORG MEDIA

GODT ILLUSTERT: Boka «Båtførerprøven i praksis» er på 260 sider, og har i tillegg video, mer informasjon på bokens nettsted og gratis lydbok.

GODT ILLUSTERT: Boka «Båtførerprøven i praksis» er på 260 sider, og har i tillegg video, mer informasjon på bokens nettsted og gratis lydbok.

Boka skiller seg ut fra alle andre om båtførerprøven

«Båtførerprøven i teori og praksis» er en praktisk lærebok som gir alt du trenger å vite for å avlegge båtførerprøven. Den nye og utvidede utgaven gir deg også innholdet som lydbok på kjøpet.

Det er forfatterne Jorun og Tom Engelsborg som har skrevet denne komplette læreboka om båtførerprøven. Boka er uvanlig godt presentert med bilder og illustrasjoner fra aktuelle eksempler. Når man får boka i hende, er det vanskelig å slutte å bla i de 260 sidene som gir lyst til å lære mer. På siste side har boka unik kode som gir enda mer innhold fra nettstedet til boka:

  • Instruksjonsfilmen Praktisk sjømannskap for fritidsførere
  • En komplett prøveeksamen
  • lydfiler for deg med lesevansker (eller rett og slett bare ønsker å høre som lydbok)
  • Løpende oppdateringer av regelverk som berører fritidsbåtførere
  • Egen side om det internasjonale båtførersertifikatet (ICC)
  • Eventuelle rettinger og tillegg til boka

Kjøp boka med gratis frakt

I boka er det også tydelig markert når du kan få ytterligere informasjon med instruksjonen som følger med. I tillegg kommer det tydelig fram hva som er viktig pensum når du skal ta båtførerprøven. For hvert kapittel kan du også teste deg selv med aktuelle spørsmål. Boka brukes i dag av en rekke seriøse kursarrangører som Redningsselskapet, maritime skoler, folkehøyskoler og ungdomsskoler over hele landet.

EKSEMPEL FRA BOKA:: «Båtførerprøven i teori og praksis» er rikelig illustrert , og i margen får du informasjon hvis du kan se videoeksempler på bokas nettsted.
EKSEMPEL FRA BOKA:: «Båtførerprøven i teori og praksis» er rikelig illustrert , og i margen får du informasjon hvis du kan se videoeksempler på bokas nettsted.

Tom Engelsborg forteller at de ønsket å lage en lydbok for først og fremt for å hjelpe de med lesevansker.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at mange kursdeltagere har slitt med lesevansker. Derfor ønsket vi i fjor å begynne arbeidet med å hjelpe og gjøre det enklere. Leserne som hører på lydboka kan da bla i boka samtidig og se illustrasjoner, sier Tom Engelsborg. Han forteller videre at de som lytter til boka, fritt kan velge i kapittelmenyen og spole fram eller tilbake innenfor hvert kapittel.

– I forbindelse med vår tidligere båtskolevirksomhet savnet vi en lærebok som er i god balanse med gjeldende pensum og vektleggingen av emner som Sjøfartsdirektoratet har bestemt for båtførerprøven. Samtidig ønsker vi å gi en god pedagogisk presentasjonsform, logisk struktur og mange gode oppgaver for å teste seg selv. Vi håper denne boka kan inspirere til å tilegne seg viktig kunnskap, sier Jorun Engelsborg.

Fakta om boka

Forfatter: Jorun og Tom Engelsborg

Forlag: Engelsborg Media

ISBN: 978-82-998126-6-5

Utgivelsesår: 2021

Antall sider: 260

Bokgruppe: 220

Veiledende pris: kr 430

Kjøp boka med gratis frakt

«Båtførerprøven i teori og praksis» har også et komplett kapittel om ICC for de som ønsker å ta dette. ICC (International Certificate of competence for operators of pleasure Crafts) er et internasjonalt anerkjent sertifikat for båtførere. I utlandet er ikke alltid norsk båtførerprøve anerkjent, da er det som oftest ICC som gjelder. For å få ICC må man først bestå båtførerprøven, og deretter en praktisk prøve.

Boka fås kjøpt i bokhandelen, direkte fra Redningsselskapet eller nettbokhandel, eller fra skoler og kursholdere som bruker boka sammen med undervisningskonseptet.

Om forfatterne

Tom Engelsborg har mer enn 40 års erfaring som fritidsbåtfører på både seil- og motorbåter. Sammen med Jorun har han logget mer enn 25 000 nautiske mil på langtur med egen seilbåt. Han har fritidsbåtskippersertifikat, General Operator Certificate, STCW 60 Sikkerhetskurs for sjøpersonell og STCW Passasjer- og krisehåndteringskurs. Han har skrevet flere lærebøker og har mer enn tjue års pedagogisk erfaring som universitets- og høyskolelærer og som kursholder.


Jorun Holum Engelsborg har erfaring som fritidsbåtskipper på egen seilbåt og som co-skipper på fritidsfartøy sammen med Tom. Hun har logget flere tusen nautiske mil som fritidsbåtfører, både i hjemlige og utenlandske farvann. Jorun har båtførerbeviset og bred erfaring som kursholder og fagskolelærer. Sammen med Tom startet hun Engelsviken Båtskole og drev den til skolen ble overtatt av Redningsselskapets sjøredningsskole i 2016.