ANNONSØRINNHOLD FRA SJØFARTSDIREKTORATET

NOR SJØFARTSREGISTERET REALREGISTER SJØFARTSDIREKTORATET

Eier du båt? Da må du vite dette

- Trygghet på sjøen betyr så mangt, også realregistrering av båten din i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) sier Elisabeth Hvaal Lingaas, avdelingsdirektør ved Skipsregistrene i Sjøfartsdirektoratet.

I NOR finner du alle fartøy som trafikkerer norskekysten: ferger, fiske- og arbeidsbåter, offshorefartøy og fritidsbåter med mer. Alle fartøy fra 15 meter er lovpålagt registrering i NOR. Fartøy under den lengden kan frivillig registreres dersom eier skulle ønske det. Næringsfartøy kan registreres uansett størrelse, mens fritidsbåter må være minst 7 meter lange for å kunne bli en del av den norske flåten.

Vil du vite mer om registrering av næringsfartøy i NOR? Klikk her for å registrere næringsfartøy i NIS/NOR/BYGG

Elisabeth Hvaal Lingaas, avdelingsdirektør ved avdeling Skipsregistrene i Sjøfartsdirektoratet.
Elisabeth Hvaal Lingaas, avdelingsdirektør ved avdeling Skipsregistrene i Sjøfartsdirektoratet.

Beskyttelse for eierforhold og panteheftelser

NOR er det eneste rettsvernregisteret for båter i Norge, og registeret kan sammenlignes med tinglysingen av fast eiendom. Tinglysing i NOR beskytter eiers rettighet til fartøyet, og åpner opp for muligheten for å bruke fartøyet som sikkerhet for lån.

– Det viser seg at mindre arbeidsbåter og fritidsbåter som er registrert i NOR ofte blir solgt raskere siden alt er tilrettelagt for kjøper sin finansiering. Aller enklest er det å registrere helt nye båter, sier Hvaal Lingaas.

Fritidsfartøy og mindre arbeidsbåter er de fartøytypene det er aller flest av i NOR, noe som tyder på at mange båteiere ser verdien av en realregistrering – også av mindre fartøy.

Lovpålagt meldeplikt

– NOR-registeret må være oppdatert slik at alle kan forholde seg til opplysningene der. Det som ikke er registrert skal man kunne se bort fra. Opplysningene i NOR må derfor være korrekte og oppdaterte. For å klare det er vi avhengig av båteiernes medvirkning, sier Hvaal Lingaas.

Mange båteiere synes å ikke være klar over at det er lovpålagt å melde alle endringer i registrerte opplysninger til NOR. Det er det. I sjøloven er det nemlig nedfelt at både selger og kjøper har en plikt til å melde fra. Husk det, da sikres rettsvernet, også for eierskapet til båten. Et oppdatert register er et pålitelig register hvor mulige kjøpere og banker kan sjekke hvem som eier en båt, og hvem som har pant i den.

Du kan gjøre et gratis oppslag via våre nettsider. Les mer her

Gratis søketjeneste på nett

Lurer du på hvilke opplysninger som er registrert om båten din, eller om båten du vurderer å kjøpe allerede er registrert i NOR? Da kan du gjøre et gratis oppslag på vårt skipssøk på Sjøfartsdirektoratet sine nettsider.

Du trenger ikke pålogging, og tjenesten er gratis for alle. Fartøyets kjenningssignal, som unik identifikasjon, er det tryggeste søkekriteriet for registrerte båter. Flere av feltene i databasen er søkbare dersom du ikke vet kjenningssignalet. 

Får du ikke treff eller trenger en offisiell bekreftelse til, for eksempel, din bankforbindelse anbefaler vi alltid at du tar kontakt med oss direkte. Da kan du føle deg trygg.

Kontakt oss, vi hjelper deg gjerne med å få båten på rett kjøl.